Hydraulisk trommel for seismikk-kabel

2010-04-16-Trommel1STOR
2010-04-16-Trommel1STOR
2010-04-16-Trommel2STOR
2010-04-16-Trommel2STOR