top of page

Slangeutlegger

2019-04-30_08_29_12-Wix_redigeringsverkt
Slangeutlegger
Spill video

Slangeutleggeren forenkler arbeidet med å håndtere og legge ut slanger som blir levert i coil

 

Slangeutleggeren forenkler arbeidet og passer for alle bransjer som håndterer og legger ut PE-rør, både maskinentreprenører, maskinførere, rørleggeransatte og kommuner.

Slangeutleggeren består av to deler

Slangeutleggeren henges i tilgjengelig løfteutstyr. Det roterende lokket gjør at slangen ikke spoler seg ut, og gjør det i tillegg enkelt å spole inn igjen slange om man har dratt ut for mye.

Med gulvstativet slipper man løfteutstyr for å bruke Slangeutleggeren. Stativet kan stå på bakken, på et lasteplan, i en tilhenger, eller på et lager.

Hvorfor skal du bruke Slangeutleggeren

Arbeidet med å legge ut slanger er normalt tungt, og krever mange hender. Med vår løsning kan èn person gjøre dette alene, uten tunge manuelle løft. Du får en tryggere hverdag og hindrer skader og slitasje som manuelt arbeid ofte medfører. I tillegg effektiviseres arbeidsdagen slik at du får spart både tid og kostnader.

Vi anbefaler Slangeutleggeren

Sverre-Jan Rønneberg

"Vi har fått ein ny kvardag etter at vi tok i bruk slangeutleggaren. Denne arbeidsoppgåva krevde tidlegare to personar, men no kan ein person utføre arbeidet åleine. Sjølv om vi var to før, var det likevel ei svært tung og skitsom oppgåve. Ein stor fordel no er at om ein spolar ut for mykje slange, er det enkelt å få slangen tilbake på trommelen. Noko anna som har fungert veldig bra, er golvstativet. Dersom vi kun treng korte lengder, sender vi ein person til lageret og kappar det som trengst, heilt utan assistanse."

Jo Roger Fjellanger

Oppsynsmann for Næring og Teknisk avdeling, Stranda kommune

"Slangeutleggaren: Her går alt av seg sjølv, systemet er særs brukarvennleg. Ein mann kan utføre arbeidet åleine, slik kan vi spare ein til to mann og likevel få arbeidet gjort på halve tida. Det er fleire alternative måtar ein kan spole ut slange på: På stativ på grøftekanten eller lasteplan/tilhengar, alternativt henande i kran/gravemaskin.

HMS: Skader i samband med utrulling av slangar har tidlegare vore eit problem. Enden kan slå attende med stor kraft og fare for auge- og kuttskadar er høg. No kan vi utføre dette arbeidet på ein trygg, god og kontrollert måte."

Please reload

Slangeutleggerens bruksområde

Slangeutleggeren finnes i to størrelser, 1,8m og 2,4m. Den minste får plass til opp til 50mm-slanger, og den største opp til 75mm-slanger.

Foto - Andreas (962x1280).jpg

Kontakt oss for mer informasjon om Slangeutleggeren

Andreas Rønneberg

Maskiningeniør

Telefon +47 911 53 753

E-post: andreas@engeset.no

Engeset Mekaniske Verksted

Engeset Mekaniske Verksted AS er en ledende partner og underleverandør til lokalindustrien innenfor maskinbygging, konstruksjon og utvikling. Vi har gjennom lang erfaring og tett samarbeid med våre kunder opparbeidet høy kompetanse og er i stadig utvikling. Virksomheten ble etablert i 1978 og leverer i dag til kunder i hele Norge.

Slangeutleggeren er egenutviklet og unik og er et resultat av tett samarbeid med Innovasjon Norge og våre kunder, som er opptatt av å lette arbeidsoperasjoner, hindre skader og effektivisere arbeidet.

bottom of page