• Andreas

Hydraulisk trommel for seismikk-kabel

Denne har vi produsert for NVE og har blitt brukt på Åkerneset


Trommelen har blitt brukt til å senke ned og heise opp seismikk-kabler fra borehull i fjellpartiet Åkerneset ved Storfjorden.

Nyheter

Engeset Mekaniske Verksted
Dalev. 190, 6200 STRANDA

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon

Tlf

70 26 08 87