top of page
  • Andreas

Hydraulisk trommel for seismikk-kabel

Denne har vi produsert for NVE og har blitt brukt på Åkerneset


Trommelen har blitt brukt til å senke ned og heise opp seismikk-kabler fra borehull i fjellpartiet Åkerneset ved Storfjorden.

Comments


Nyheter

bottom of page