• Andreas

Rist for overvann



Her har vi produsert og montert en rist for overvann for Opshaug Sandtak. Denne er montert på Herdalen i Stranda i sammenheng med rassikring av Fv60 Stranda-Hellesylt.

Nyheter

Engeset Mekaniske Verksted
Dalev. 190, 6200 STRANDA

  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon

Tlf

70 26 08 87