top of page

Nyheter

Trapp og repo

September 30, 2017

Stranda Energi - Vi har montert trapp på Fausa kraftverk

Løftebord

March 19, 2017

Løftebord uten sving - Et av våre produkt.

Omlessingsstasjon fiskefor

February 28, 2017

Vital Seafood - Vi har tegnet og produsert en flyttbar omlessingsstasjon for fiskefor

Rist for overvann

August 31, 2016

Opshaug Sandtak - Vi har satt opp rister for overvann i forbindelse med rassikringsprosjektet på Røyr

Fordamperhus

February 29, 2016

Orkla Foods - Vi monterte fundament, trapp, repo og tak for fordamperhus.

1 / 1

Please reload

bottom of page